Referenties

10 Zorgappartementen ‘De Droom’ te Deurne

Verbouwing van 10 appartementen en nieuwbouw van de algemene voorzieningen t.b.v. 10 bewoners met een verstandelijke beperking.

Werkzaamheden:           Elektrische-, brandmeld- en intercom installatie

Project opgeleverd:       2014