Referenties

Nieuwbouw 5 woonzorggebouwen (15 woningen) te Gennep

 Op het terrein van Stichting Dichterbij werden 5 woonzorggebouwen van het plan "Dopheide Zuid" in Gennep gerealiseerd.

Werkzaamheden:           Elektrische installatie

Project opgeleverd:       2013