Referenties

Nieuwbouw 9 ouderenwoningen

Op het terrein van Stichting Dichterbij werden 24 zorgwoningen van het plan "Dopheide Zuid" in Gennep gerealiseerd.

Werkzaamheden:           Elektrische installatie

Project opgeleverd:       2009